Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

TURNIKETY

Dovoľujeme si upozorniť ubytovaných, že bezpečnostno - evidenčný systém kontroly transakcií na vstupoch do ubytovacej časti AD selektuje a postupne blokuje karty neubytovaných osôb, zaradených do skupiny IBA STRAVA. Ide o osoby, ktoré majú povolený vstup do ubytovacej časti AD, výlučne za účelom návštevy stravovacej prevádzky a oprávnenia na vstup/výstup sú priamo podriadené prevádzkovým hodinám v jedálňach.

Neubytované osoby, ktoré využívajú tento režim oprávnenia na vstup do ubytovacej časti AD, ako návšteva u ubytovanej osoby, musia opustiť areál v rámci vyhradeného časového pásma. V opačnom prípade sa karta Vašej neoficiálnej návštevy po 3 opakovaných upozorneniach definitívne zablokuje.

Kontrolovaný Vstup Osôb (KVO)

Pre účely vstupu do ubytovacej časti je nevyhnutné používať vašu kartu ISIC, ktorá je vašim kľúčom na prechod cez turniket a do ubytovacej časti. Pri používaní karty ISIC je nutné mať na pamäti, že systém funguje len na báze VSTUP a VÝSTUP a je chránený proti zneužitiu, tzv. antipass. Rôzne podozrivé transakcie sú kontrolované evidenčným systémom a následne vyhodnocované IT pracovníkmi, ktorí ich postupujú oddeleniu pre bezpečnosť a poriadok pre účely priestupkového konania. Najpodstatnejšou zmenou pre Vás je:

- mať kartu ISIC stále so sebou

- chrániť Vašu kartu ISIC proti zneužitiu, strate, odcudzeniu, alebo poškodeniu

- "nemiešať" ISIC vo vašej peňaženke s inými kartami (kvôli presnosti načítania dát a rušivým efektom iných kariet)

- pri prechode cez turniket pridržať kartu na čítačke, ktorá vám zablikaním zeleného svetielka potvrdí prechod

- pri chybnej transakcii, nefunkčnosti karty, alebo akejkoľvek inej situácii, ktorá Vám znemožnila prechod cez turniket NEPODÁVAJTE svoju kartu inej osobe pre účely prihlásenia/odhlásenia, ale kontaktujte službu na kontrolnom stanovišti

- ak využívate telocvične na MI (LF UK, PDF UK) za účelom výuky, vstup k telocvičniam je možný len cez zadný vchod. Prechod cez ubytovaciu časť MI E-H k telocvičniam je blokovaný (platí aj pre ubytovaných na VM Mlyny) 

- Vaše návštevy bude nutné registrovať na príslušnom kontrolnom stanovišti objektu kde ste ubytovaný

- pre účely prihlásenia návštevy musí vaša návšteva predložiť platný ISIC, alebo občiansky preukaz