Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK (VM Ľ. Štúra - Mlyny UK)

Je najväčším ubytovacím zariadením na území bývalého Československa. Kapacita 6 600 lôžok je sústredená v troch objektoch (Šturák, Átriové domky, Manželské internáty), ktoré majú vzhľadom na rozdielnu vybavenosť ubytovacích priestorov rozdielne ceny za ubytovanie. Počas akademického roka (september - jún) poskytuje VM Ľ. Štúra - Mlyny UK ubytovanie študentom UK, ale aj iných vysokých škôl a ďalším záujemcom - neštudentom. V lete (júl - august) je ubytovanie prístupné širokej verejnosti vo viacerých kvalitatívnych kategóriách (apartmány, hostel, ubytovňa) v bezkonkurenčných cenových reláciách.

Pozrite si nás aj vo virtuálnej prehliadke.

Komunitné záhrady Mlyny

<output>VM Ľ. Štúra - Mlyny UK sú najväčším ubytovacím zariadením na území bývalého Československa. Kapacita cca 6500 lôžok je sústredená v troch objektoch ( Štúrak, Átriové domky, Manželské internáty ), ktoré majú vzhľadom na rozdielnu vybavenosť ubytovacích priestorov rozdielne ceny za ubytovanie. Počas školského roka (september-jún) poskytuje VM Ľ. Štúra - Mlyny UK ubytovanie študentom UK, ale aj iných vysokých škôl a ďalším záujemcom-neštudentom. V lete (júl-august) je ubytovanie prístupné širokej verejnosti vo viacerých kvalitatívnych kategóriách (apartmány, hostel, ubytovňa), a najmä v bezkonkurenčných cenových reláciách.</output>

<output>Mlyny Halls of Residence</output>