Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

O INTERNÁTOCH

Mlyny UK sú ubytovacím zariadením Univerzity Komenského v Bratislave.

Nachádzajú sa v Slávičom údolí (Bratislava 4 - Karlova Ves) v areáli vysokoškolského mestečka v Mlynskej doline, tesne na okraji chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty-Sitina, mimo hlučných dopravných tepien, ale napriek tomu v blízkosti centra Bratislavy (5 min. autom, 10 min. MHD).

Počas akademického roka Mlyny UK poskytujú ubytovanie študentom všetkých fakúlt Univerzity Komenského okrem RKCMBF UK, EBF UK a JLF UK. Kapacita internátu je približne 6000 lôžok.

 

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

DODACIA ADRESA/LOKALIZÁCIA INTERNÁTU:

Mlyny UK
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava