Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

O nás

VM Ľ. Štúra - Mlyny UK

Je ubytovacím zariadením Univerzity Komenského, najstaršej, najväčšej a najprestížnejšej vysokej školy na Slovensku. Internáty sa nachádzajú v Slávičom údolí (Bratislava 4 - Karlova Ves) v areáli vysokoškolského mestečka v Mlynskej doline, tesne na okraji chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty-Sitina, mimo hlučných dopravných tepien, ale napriek tomu v blízkosti centra Bratislavy (5 min. autom, 10 min. MHD).

Internát Ľ. Štúra ("Výškové bloky", "Štúrak")

Internát pozostáva z dvoch výškových budov - blok A a blok B, ktoré sú prepojené spoločným priestorom. Vo výškovej budove A sa nachádza aj ubytovacie oddelenie a ďalšie administratívne kancelárie.

Ubytovanie na Štúraku má bunkový systém. V rámci 10-lôžkovej bunky sú dve 2-lôžkové a dve 3-lôžkové izby. Hygienické zariadenie je súčasťou bunky.

Átriové domky

Svojou rozlohou zaberajú najväčší priestor spomedzi troch internátov patriacich do Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra v Mlynskej doline. Sú to štvorpodlažné budovy s terasovitým charakterom, ktoré sú navzájom prepojené.

V átriových domkoch je možnosť ubytovania v 1, 2 a 3-lôžkových izbách s umývadlom. Sociálne zariadenia a sprchy sú spoločné pre všetky izby v rámci jedného poschodia.

Manželské internáty

Manželské internáty sú najnovším komplexom v areáli. Na ubytovanie ponúkajú dva typy buniek: 6-lôžková bunka tvorená troma 2-lôžkovými izbami, alebo 5-lôžková bunka tvorená jednou 1-lôžkovou izbou a dvomi 2-lôžkovými izbami. Hygienické zariadenia sú v rámci bunky.