Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

PLÁN MODERNIZÁCIÍ A ROZVOJA

Najväčšie internáty Univerzity Komenského – Mlyny UK a Družba UK, poskytujú ubytovanie viac ako osem a pol tisíc študentom ročne. Našim ubytovaným – prevažne študentom a študentkám Univerzity Komenského, chceme poskytovať kvalitné služby, možnosti kultúrneho, spoločenského a športového vyžitia, či priestor pre komunitný život. Chceme byť moderným vysokoškolským mestom s možnosťami kvalitného a cenovo prijateľného ubytovania.

 

Oblasti rozvoja:

 • kvalita ubytovacích zariadení,
 • kvalita prostredia – exteriérov,
 • kvalita študijných a oddychových priestorov,
 • priestory pre športové a kultúrne vyžitie,
 • iné.

Finančné zdroje:

 • z vlastných zdrojov Mlyny UK a Družby UK (ďalej len „vlastné zdroje“)
 • z dotácií z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „dotácia“)
 • iné zdroje

MLYNY UK

PLÁN ROZVOJA: MODERNÉ A IKONICKÉ VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO

Projekt

Stav

Termín realizácie

Cena s DPH

Finančné zdroje

   Manželské internáty

Revitalizácia okenných a dverných fasádnych konštrukcií

dokončené 2020

 

238 520,34 eur

dotácia

Rekonštrukcia vstupnej chodby

dokončené 2020

 

57 000 eur

vlastné zdroje 
Rekonštrukcia a modernizácia 8 ks výťahov

dokončené 2021

 

487 978, 48 eur

dotácia/vlastné zdroje

Revitalizácia okien a dverí fasádnych konštrukcií a svetlíkov telocvične (PdF)

Prebieha VO na dodávateľa prác 2022 - 2024 306 027 eur dotácia/vlastné zdroje
Inštalácia LED svietidiel v oboch telocvičniach (PdF a LF)dokončené 2023 2023 39 681,96 eur  vlastné zdroje

    Átriové domky

Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier, bloky C, E, M 

dokončené 2020

 

606 130,48 eur

dotácia/vlastné zdroje

Rekonštrukcia striech na dvoch blokoch (E a V)

dokončené 2020

 

201 687,37 eur

dotácia/vlastné zdroje

Rekonštrukcia vzduchotechnických a klimatizačných zariadení v jedálni Nová Venza

dokončené 2020

 

112 715,93 eur

dotácia

Sanácia časti zábradlia s betónovými panelmi

dokončené

2020-2022

2022

141 488 eur

vlastné zdroje

Rekonštrukcia podláh chodieb na blokoch F,G,J

dokončené 2022

2022

70 125,6 eur

dotácia MŠ

Rekonštrukcia spoločných sociálnych jadier blokov B,H,K

dokončené 2022

2022

391 609,17 eur

dotácia MŠ

Výmena podláh a obnova maľovky vo vybraných blokoch E a C

 dokončené 2022

2021 - 2022

224 052 eur

dotácia MŠ

Výmena nábytkov vo vybraných blokoch C, E

dokončené 2023

2021 - 2023

398 686 eur

dotácia MŠ

 

Výmena podláh a obnova maľovky na bloku M

dokončené 2023

2022 - 2023 154 550,96 eur dotácia MŠ
Výmena nábytkov vo vybranom bloku Mdokončené 2023 2023226 181 eur dotácia MŠ
Oprava oporných múrikov I.dokončené 2021 2021 19 973,89 eur vlastné zdroje
Oprava oporných múrikov II.dokončené 20222021 - 202227 464 eurvlastné zdroje
Výroba a montáž zábradlia na poškodené časti pavlačídokončené 20232023175 678,87 eurvlastné zdroje

MLYNY UK – VÝŠKOVÝ BLOK „B“

Projektové dokumentácie a inžinierske služby k dielu: modernizácia a obnova výškových budov

dokončené 2024

2020 - 2024

688 155,58 eur

dotácia/vlastné zdroje

Oprava balkónových zábradlí

dokončené 2022

2021 - 2022

159 848,54 eur

dotácia MŠ

Kompletná rekonštrukcia budovy I. a II. etapaPripravená nová PD2024 - 2026 12 487 023,73 eur vlastné zdroje/dotácia z POO

Mlyny UK – VÝŠKOVÝ BLOK „A“

Výmena balkónových zábradlí

dokončené 2022

2021 - 2022

182 610,19 eur

dotácia MŠ

Projektová dokumentácia na komplexnú rekonštrukciu – I. etapa: zvislé rozvody, sociálne jadrá, MaR, prístupová lávka

dokončené 2022

2022

42 960 eur

dotácia MŠ

Kompletná rekonštrukcia budovy - I. etapa: výmena rozvodov a rek. sociálnych jadier

dokončené 2023

 2022 - 2023

2 324 182,31 eur

Dotácia MŠ + vlastné zdroje

Projektová dokumentácia na komplexnú rekonštrukciu - II. etapa: zateplenie strechy a fasády, výmena okien a balkónových dverí, elektroinštalácie a vybudovanie prístupovej lávkydokončené 2023 2022 - 2023 31 500 eur dotácia MŠ

Iné

Projektová dokumentácia pre zriadenie zdravotného strediska a centra služieb v bloku VB - D

Realizácia PD

 2022 - 2024

 

80 040 eur

vlastné zdroje

Projektová dokumentácia na rekonštrukciu a zateplenie strechy VB-D a prípravu pre fotovoltikuRealizácia PD 2023 - 2024 39 900 eur vlastné zdroje
Rekonštrukcia strechy VB - F (výmenníková st.)dokončené 2022 2022 25 440 eur dotácia MŠ + vlastné zdroje
Rekonštrukcia a modernizácia 23 študovní

dokončené 2020

 

92 000 eur 

vlastné zdroje

Rekonštrukcia vnútro areálovej komunikácie a obnova dopravného značenia – I. etapa

dokončené 2022

  2021 - 2022

189 300 eur

vlastné  zdroje

Vybudovanie beachvolley ihriska

dokončené 2020

 

22 771,80 eur

vlastné zdroje 

Variabilné sedenie VB blok C

dokončené 2020 

16 381,80 eur

vlastné zdroje

Chill out zóna - galéria VB blok C dokončené 2023   2022 - 2023       35 000 eur     vlastné zdroje
Rekonštrukcia a zmena funkcie komunitného a coworkingového priestoru Štúrovňa

dokončené 2020

 

45 000 eur

vlastné zdroje

Komplexné pokrytie wifi sieťou vybraných objektov ŠD

dokončené 2023

 

390 000 eur

dotácia MŠ
Modernizácia telocvične na Univerziádu 2022, VB blok Edokončené 2021 2021 150 000 eur dotácia
Oplotenie športoviska

dokončené 2021

2021

42 363,34 eur

vlastné zdroje

Oplotenie objektu UNIMO + inštalácia 3-och vstupných brándokončené 2022 2022 63 655,64 eur

vlastné zdroje

Inštalácia technológie kontrolovaných vjazdov do areálu ŠDPrebieha VO na dodávateľa prác 2023 - 2025 366 000 eur vlastné zdroje
Rekonštrukcia spevnených plôch a dopravného značenia areálov ŠDPrebieha VO na dodávateľa prác 2023 - 2027 1 152 000 eur vlastné zdroje - postupné financovanie
Vybudovanie kontajnerového stojiska pri VB - Ddokončené 20222022 6 900 eur vlastné zdroje
Rozšírenie EPS kamerového systému na MIPríprava Opisu zákazky 2023-2024 70 000 eur vlastné zdroje

Aktualizované k: 02.05.2024

Ďalšie úpravy v exteriéri 

 • cyklostojiská pred hlavným vestibulom (dokončené 2020)
 • rozširovanie cyklostojísk – Manželské internáty a Átriové domky (2021)
 • osadenie smerových tabúľ (dokončené 2021) 
 • postupná revitalizácia zelene v celom areáli (zahájenie jeseň 2020, plánované ukončenie 2023)
 • čiastočná zámena pozemkov s STU a následná výstavba multifunkčného ihriska na mieste nefunkčného tenisového kurtu (2021-2022).
 • zahájila sa obnova športovo-oddychovej zóny za VBB, bolo vybudované ihrisko pre plážový volejbal (zrealizovali sa terénne úpravy). V lete 2021 sa oplotil areál.

Mlyny UK - plán modernizácie, rozvoja a financovanie (.PDF)

 

DRUŽBA UK

ProjektStavTermín realizácieCena s DPHFinančné zdroje

Rekonštrukcia kotolne budovy D1

dokončené 20222022756 048,77 eur

Dotácia MŠ + vlastné zdroje

Výmena nábytku študentských izieb vo vybraných izbách v budove D2Prebieha VO na dodávateľa2022 - 2024860 000 eurDotácia MŠ
Projektová dokumentácia na komplexnú rekonštrukciu zvislých rozvodov a sociálnych jadier v budovách D1 a D2Prebieha VO na zhotoviteľa PD2023 - 202496 300 eur

vlastné zdroje

Rekonštrukcia prečerpávajúcej stanice odpadových vôddokončené 2023202318 771 eurvlastné zdroje
Realizácia športoviska - rozšírenie a revitalizácia dopadových plôchPrebieha realizácia202440 025 eurvlastné zdroje

Aktualizované k: 02.05.2024 

Plán modernizácie a rozvoja Družba UK 2020-2022

Družba modernizácie (aktualizované 12.1.2022)