Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

PLÁN MODERNIZÁCIÍ A ROZVOJA

Najväčšie internáty Univerzity Komenského – Mlyny UK a Družba UK, poskytujú ubytovanie viac ako osem a pol tisíc študentom ročne. Našim ubytovaným – prevažne študentom a študentkám Univerzity Komenského, chceme poskytovať kvalitné služby, možnosti kultúrneho, spoločenského a športového vyžitia, či priestor pre komunitný život. Chceme byť moderným vysokoškolským mestom s možnosťami kvalitného a cenovo prijateľného ubytovania.

 

Oblasti rozvoja:

 • kvalita ubytovacích zariadení,
 • kvalita prostredia – exteriérov,
 • kvalita študijných a oddychových priestorov,
 • priestory pre športové a kultúrne vyžitie,
 • iné.

Finančné zdroje:

 • z vlastných zdrojov Mlyny UK a Družby UK (ďalej len „vlastné zdroje“)
 • z dotácií z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „dotácia“)
 • iné zdroje

MLYNY UK

PLÁN ROZVOJA: MODERNÉ A IKONICKÉ VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO

Projekt

Stav

Termín realizácie

Cena s DPH

Finančné zdroje

   Manželské internáty

revitalizácia okenných a dverných fasádnych konštrukcií

dokončené 2020

 

238 520,34 eur

dotácia

rekonštrukcia vstupnej chodby

dokončené 2020

 

57 000 eur

vlastné zdroje 
rekonštrukcia a modernizácia 8 ks výťahov

dokončené 2021

 

487 978, 48 eur

dotácia/vlastné zdroje

revitalizácia okien a dverí fasádnych konštrukcií a svetlíkov telocvične (PdF)

Prebieha stavebné konanie 2022- 2023 218 000 eur dotácia/vlastné zdroje
inštalácia LED svietidiel v oboch telocvičniach (PdF a LF)Realizácia 07/08 2023 2023 30 801,12 eur  vlastné zdroje

    Átriové domky

modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier, bloky C, E, M 

dokončené 2020

 

606 130,48 eur

dotácia/vlastné zdroje

rekonštrukcia striech na dvoch blokoch (E a V)

dokončené 2020

 

201 687,37 eur

dotácia/vlastné zdroje

rekonštrukcia vzduchotechnických a klimatizačných zariadení v jedálni Nová Venza

dokončené 2020

 

112 715,93 eur

dotácia

sanácia časti zábradlia s betónovými panelmi

dokončené

2020-2022

 

141 488 eur

vlastné zdroje

rekonštrukcia podláh chodieb na blokoch F,G,J

dokončené 2022

2022

70 125,6 eur

dotácia MŠ

rekonštrukcia spoločných sociálnych jadier blokov B,H,K

dokončené 2022

2022

391 609,17 eur

dotácia MŠ

výmena podláh a obnova maľovky vo vybraných blokoch E a C

 dokončené 2022

2021-2022

224 052 eur

dotácia MŠ

výmena nábytkov vo vybraných blokoch C, E

dokončené 2023

2021-2023

398 686 eur

dotácia MŠ

 

výmena podláh a obnova maľovky na bloku M

dokončené 2023

2022-2023 154 550,96 eur dotácia MŠ
výmena nábytkov vo vybranom bloku MPrebieha realizácia 2023226 181 eur dotácia MŠ
oprava oporných múrikov I.dokončené 2021 2021 19 973,89 vlastné zdroje
oprava oporných múrikov II.dokončené 20222021-202227 464 eurvlastné zdroje

MLYNY UK – VÝŠKOVÝ BLOK „B“

projekčné a inžinierske služby k dielu: modernizácia a obnova výškových budov

dokončené 2021

2020-2021

346 155,58 eur

dotácia/vlastné zdroje

oprava balkónových zábradlí

dokončené 2022

2021-2022

159 848,54 eur

dotácia MŠ

kompletná rekonštrukcia budovyČakáme na pridelenie finančných zdrojov 2023-2026 34,2 mil. eur dotácia z POO
Príprava PD alternatívneho riešenia komplexnej rekonštrukciepríprava podkladov do súťaže na PD 2023 145 000 eur vlastné zdroje

Mlyny UK – VÝŠKOVÝ BLOK „A“

výmena balkónových zábradlí

dokončené 2022

2021-2022

182 610,19 eur

dotácia MŠ

Projektová dokumentácia na komplexnú rekonštrukciu – I. etapa: zvislé rozvody, sociálne jadrá, MaR, prístupová lávka

dokončené 2022

2022

42 960 eur

dotácia MŠ

Kompletná rekonštrukcia budovy - I. etapa: výmena rozvodov a rek. sociálnych jadier

Prebieha realizácia

 2022- 2023

2 324 182,31 eur

Dotácia MŠ + vlastné zdroje

Projektová dokumentácia na komplexnú rekonštrukciu - II. etapa: zateplenie strechy a fasády, výmena okien a balkónových dveríPrebieha realizácia 2022- 2023 31 500 eur dotácia MŠ

Iné

Projektová dokumentácia pre zriadenie zdravotného strediska a centra služieb v bloku VB - D

Realizácia PD

 2022-2023

 

80 040 eur

vlastné zdroje

Rekonštrukcia strechy VB - F (výmenníková st.)dokončené 2022 2022 25 440 eur dotácia MŠ + vlastné zdroje
rekonštrukcia a modernizácia 23 študovní

dokončené 2020

 

92 000 eur 

vlastné zdroje

Rekonštrukcia vnútro areálovej komunikácie a obnova dopravného značenia – I. etapa

dokončené 2022

  2021- 2022

189 300 eur

vlastné  zdroje

vybudovanie beachvolley ihriska

dokončené 2020

 

22 771,80 eur

vlastné zdroje 

variabilné sedenie VB blok C

dokončené 2020 

16 381,80 eur

vlastné zdroje

Chill out zóna - galéria VB blok C dokončené 2023   2022-2023       35 000 eur     vlastné zdroje
rekonštrukcia a zmena funkcie komunitného a coworkingového priestoru Štúrovňa

dokončené 2020

 

45 000 eur

vlastné zdroje

komplexné pokrytie wifi sieťou

príprava podkladov do súťaže

 

390 000 eur

dotácia
modernizácia telocvične na Univerziádu 2022, VB blok Edokončené 2021 2021 150 000 eur dotácia
oplotenie športoviska

dokončené 2021

2021

42 363,34 eur

vlastné zdroje

oplotenie objektu UNIMO + inštalácia 3-och vstupných brándokončené 2022 2022 63 655,64 eur

vlastné zdroje

Inštalácia technológie 3-och kontrolovaných vjazdov do areáluPríprava podkladov do súťaže 2023 175 000 eur vlastné zdroje
Rekonštrukcia spevnených plôch a dopravného značenia areálov ŠDPrebieha VO na dodávateľa práce 2023-2027 1 152 000 eur vlastné zdroje - postupné financovanie
Vybudovanie kontajnerového stojiska pri VB - DPrebieha realizácia 2022-2023 6900 eur vlastné zdroje
Rozšírenie EPS kamerového systému na MIPríprava Opisu zákazky 2023-2024 70 000 eur vlastné zdroje

Aktualizované k: 28.06.2023

Ďalšie úpravy v exteriéri 

 • cyklostojiská pred hlavným vestibulom (dokončené 2020)
 • rozširovanie cyklostojísk – Manželské internáty a Átriové domky (2021)
 • osadenie smerových tabúľ (dokončené 2021) 
 • postupná revitalizácia zelene v celom areáli (zahájenie jeseň 2020, plánované ukončenie 2023)
 • čiastočná zámena pozemkov s STU a následná výstavba multifunkčného ihriska na mieste nefunkčného tenisového kurtu (2021-2022).
 • zahájila sa obnova športovo-oddychovej zóny za VBB, prebieha vybudovanie ihriska pre plážový volejbal (zrealizovali sa terénne úpravy). V lete 2021 sa oplotil areál.

Mlyny UK - plán modernizácie, rozvoja a financovanie (.PDF)

 

DRUŽBA UK

ProjektStavTermín realizácieCena s DPHFinančné zdroje
Modernizácia balkónových stien a okien na študentských izbáchdokončené 2021215 000 eurDotácia MŠ
Modernizácia obvodovej boletickej fasády v bloku D1dokončené 2021182 500 eurvlastné zdroje
Maľovanie a tapetovanie stien a schodiskových zábradlí, D1 + D2dokončené 202183 500 eurDotácia MŠ
Oprava schodov v budove spoločensko - stravovacieho zariadeniadokončené 202163 000 eurDotácia MŠ
Oprava sprchovacích vaničiek a odvetrania soc. zariadení v budove B 4 dokončené 202127 800 eurvlastné zdroje
Oprava svietidiel a elektrických rozvodov v bloku D1 a D2dokončené 202184 000 eurvlastné zdroje
Výmena zábradlia a nátery nosných konštrukcií balkónovdokončené 2021214 000 eurDotácia MŠ

Rekonštrukcia kotolne budovy D1

dokončené 20222022756 048,77 eur

Dotácia MŠ + vlastné zdroje

Výmena nábytku študentských izieb vo vybraných izbách v budove D2Prebieha VO na dodávateľa2022-2024860 000 eurDotácia MŠ
Projektová dokumentácia na komplexnú rekonštrukciu zvislých rozvodov a sociálnych jadier v budovách D1 a D2Príprava podkladov do súťaže2023-202445 000 eur

vlastné zdroje

Inštalácia turniketov do budov D1 a D2finalizovanie Opisu zákazky2023-2024200 000 eurvlastné zdroje

Aktualizované k: 28.06.2023 

Plán modernizácie a rozvoja Družba UK 2020-2022

Družba modernizácie (aktualizované 12.1.2022)