Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

PREUBYTOVANIE (VÝMENA)

Preubytovať sa na iné lôžko je možné od 02.10.2023.

Ubytovaný je povinný si pri preubytovaní nájsť inú ubytovanú osobu, s ktorou sa vzájomne vymení. Obaja ubytovaní si musia dať v rovnaký deň skontrolovať izbu a prísť spolu na ubytovacie oddelenie aj s potvrdenými odhlasovacími lístkami doriešiť administratívny proces.

  1. Ubytovaný je povinný si pri preubytovaní nájsť inú ubytovanú osobu, s ktorou sa vzájomne vymení.
  2. Obaja ubytovaní si musia v rovnaký deň upratať  pôvodnú izbu podľa pokynov na upratanie izby a   vyniesť odpad
  3. Ubytovaní sú  povinní zavolať si kontrolu izby, odovzdať kľúč od pôvodnej izby a dať si potvrdiť odhlasovací lístok
  4. V prípade, ak máte zapožičanú posteľnú bielizeň a nechcete si ich preniesť na druhú izbu, odovzdáte ich do skladu posteľnej bielizne v suteréne v čase od 08.00 hod. do 15.30 hod.
  5. Následne sa presuniete na ubytovacie odd., kde predložíte ISIC a potvrdený odhlasovací lístok a doriešite administratívny proces.

Odhlasovací lístok 

V prípade výmeny s ubytovaným z Družby je postup podobný. Obaja ubytovaní musia prísť najprv na Mlyny UK. 

Poplatok za preubytovanie je 6 eur. Za jeden deň sa ubytovaná osoba môže preubytovať iba jedenkrát. Nie je možné vzájomne preubytovať ubytovaného študenta s náhradníkom za študenta, ktorý išiel na výmenný pobyt v zimnom semestri (ubytovanie musia mať obe osoby do rovnakého dátumu).

Študenti, ktorí sa svojvoľne preubytujú, budú riešení na priestupkovom konaní. Postih za svojvoľné preubytovanie sa určuje podľa aktuálneho Internátneho poriadku.

PREUBYTOVANIE MEDZI MLYNMI UK A DRUŽBOU UK

od 02.10. do 13.10.2023

Najprv musia obaja študenti prísť spolu na ubytovacie oddelenie Mlyny (najneskôr do 10:30 hod.). Študent, ktorý sa ide odubytovať z Mlynov, musí mať potvrdený odhlasovací lístok, bude k aktuálnemu dňu odhlásený a kaucia + alikvotná čiastka za ubytovanie sa mu vráti na jeho bankový účet. Následne bude ubytovaný jeho náhradník z Družby, ktorý si v hotovosti/prevodom nanovo uhradí kauciu aj bytné.

Ihneď v ten deň prídu obaja spolu na Družbu (po – štv. do 14:00 hod., pia do 13:00 hod.), kde sa musí riadne odubytovať študent z Družby a ubytovať študent odubytovaný z Mlynov. Študent prichádzajúci z Mlynov si prinesie fotku a uhradí kauciu a alikvotnú čiastku bytného pri nástupe na ubytovanie prevodom.