Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

PREUBYTOVANIE (VÝMENA)

Preubytovať sa na iné lôžko je možné od 03.10.2022.

Ubytovaný je povinný si pri preubytovaní nájsť inú ubytovanú osobu, s ktorou sa vzájomne vymení. Obaja ubytovaní si musia dať v rovnaký deň skontrolovať izbu a prísť spolu na ubytovacie oddelenie aj s potvrdenými odhlasovacími lístkami doriešiť administratívny proces.

1.    Ubytovaný je povinný si pri preubytovaní nájsť inú ubytovanú osobu, s ktorou sa vzájomne vymení.

2.    Obaja ubytovaní si musia v rovnaký deň upratať  pôvodnú izbu podľa pokynov na upratanie izby a   vyniesť odpad

3.      Ubytovaní sú  povinní zavolať si kontrolu izby, odovzdať kľúč od pôvodnej izby a dať si potvrdiť odhlasovací lístok

4.    V prípade, ak máte zapožičanú posteľnú bielizeň a nechcete si ich preniesť na druhú izbu, odovzdáte ich do skladu posteľnej bielizne v suteréne v čase od 08.00 hod. do 15.30 hod.

 5.    Následne sa presuniete na ubytovacie odd., kde predložíte ISIC a potvrdený odhlasovací lístok a doriešite administratívny proces.

Odhlasovací lístok 

V prípade výmeny s ubytovaným z Družby je postup podobný. Obaja ubytovaní musia prísť najprv na Mlyny UK. Pokyny viď nižšie. 

Poplatok za preubytovanie je 5 eur. Za jeden deň sa ubytovaná osoba môže preubytovať iba jedenkrát.  Nie je možné vzájomne preubytovať ubytovaného študenta s náhradníkom za študenta, ktorý išiel na výmenný pobyt v zimnom semestri (ubytovanie musia mať obe osoby do rovnakého dátumu).

Študenti, ktorí sa svojvoľne preubytujú, budú riešení na priestupkovom konaní. Postih za svojvoľné preubytovanie sa určuje podľa aktuálneho Internátneho poriadku.