Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

POŠTA

Ak si chcete nechať poslať zásielku na internát, poproste odosielateľa aby napísal presné údaje o adresátovi:

Meno a priezvisko, objekt, blok, číslo izby -  bez týchto údajov budú zásielky vrátené späť  

Mlyny, Staré grunty 36

841 04 Bratislava

 

Po doručení zásielky je adresátovi odoslaný e-mail. Lehota na vybratie poštovej zásielky je do 18 dní od doručenia emailu po tomto termíne nevybraté zásielky budú vrátené na poštu alebo uložené do  archívu  na 1 rok.

Ak očakávate zásielku, môžete si ju vyzdvihnúť až po e-mailovom ozname. V prípade, že Vám oznam stále neprišiel, prosíme o strpenie, zásielka ešte nedorazila na internáty. O stave zásielky sa informujte výlučne cez e-mailovú adresu. Ďakujeme.

Osoba preberajúca zásielku je povinná preukázať sa platným preukazom študenta VŠ, prípadne platnou ubytovacou kartou Mlyny UK. Žiadne iné doklady neakceptujeme.

Za poškodené alebo stratené zásielky internát neručí. Reklamácie podávajte na poštu Karlova Ves IV.
Vo vlastnom záujme si cenné zásielky dávajte posielať doporučene.

 

Vašu poštu môže za vás vyzdvihnúť aj spolubývajúci, pritom je však potrebné dodržať lehotu na vybratie poštovej zásielky, a to do 18 dní. Písomné splnomocnenie v tomto prípade nie je nutné, ale pre tento účel je však dôležité informovať podateľňu, prostredníctvom mailu na: mlyny.postauniba.sk o vyzdvihnutí vašej pošty inou osobou, čo zároveň slúži ako obojstranne overiteľný doklad