Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

ŠTUDOVNE

Čo je potrebné urobiť v prípade, ak chcete využiť študovňu

Študovne sú prístupné všetkým ubytovaným v ktoromkoľvek čase.
Vstup do študovní je umožnený prostredníctvom čítačky kariet.
V študovni sa riaďte pokynmi, ktoré nájdete v každej z nich.
Ak po vstupe zistíte v študovni poškodenie majetku, bezodkladne ho hláste na email mlyny.udrzbauniba.sk.

Zoznam študovní

Výškové bloky

  • blok VBA- poschodie 8,9,10,11,12,13,14 (zatvorené z dôvodu rekonštrukcie)
  • blok VBB- poschodie 4,7,8,10,12

Átriové domky

  • AD - A 48, A 75
  • AD - B 51, B 79 
  • AD - H 37, H 65, H 93 
  • AD - K 50 (prerobená 365), K 77 

Manželské internáty

  • MI B7