Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

BANKOMATY

Bankomaty

Ak si potrebujete vybrať peniaze, v priestoroch nášho internátu sú umiestnené 2 bankomaty. 

  • ČSOB - chodník v smere k hlavnému vchodu VB Štúrak
  • TATRA BANKA - pri prevádzke PALMYRA
Chodník k hlavnému vstupu VB Štúrak