Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Turnikety

Blokovanie kariet - neubytovaný/stravník

Dovoľujeme si upozorniť neubytované osoby, že bezpečnostno-evidenčný systém kontroly transakcií na vstupoch do ubytovacej časti AD selektuje a postupne blokuje karty neubytovaných osôb, zaradených do skupiny IBA STRAVA. Ide o osoby, ktoré majú povolený vstup do ubytovacej časti AD, výlučne za účelom návštevy stravovacej prevádzky a oprávnenia na vstup/výstup sú priamo podriadené prevádzkovým hodinám v jedálňach.

Neubytované osoby, ktoré využívajú tento režim oprávnenia na vstup do ubytovacej časti AD, ako návšteva u ubytovanej osoby, musia opustiť areál v rámci vyhradeného časového pásma. V opačnom prípade sa vaša karta po 3 opakovaných porušeniach definitívne zablokuje.

Podmienky vstupu do ubytovacej časti AD

Upozornenie: Od 01.10.2014 je obmedzený vstup neubytovaných osôb do stravovacích prevádzok, ktoré nesplnia podmienky registrácie svojej karty ISIC na univerzitnom terminály na svojej fakulte a následne na termináloch VM Mlyny.

Spustením projektu KVO (Kontrolovaný Vstup Osôb) sa zásadným spôsobom zmenili pravidlá vstupu cudzích, resp. neubytovaných osôb do ubytovacej časti objektov pod správou VM Mlyny, podľa nasledovného kľúča:

1. Ste študent UK a stravník

Každý študent UK má po aktivovaní karty (najprv po priložení karty k terminálu na svojej fakulte a následne na Mlynoch) povolený vstup do oboch jedální. Tento úkon je nutné uskutočniť najneskôr do 30.septembra 2014 a pre Vás ako študenta vysokej školy je potrebný aj z hľadiska nároku na čerpanie štátnej dotácie na stravu. Vaša karta bude funkčná na prechod cez turniket do cca. 2 min od priloženia karty na terminál VM Mlyny. Karta platí len pre vstup do ubytovacej časti AD.

2. Ste študent inej VŠ (mimo UK) a stravník

Na vstup do ubytovacej časti len cez turnikety sekcie AD, môžete využívať aj vlastnú študentskú kartu. Najprv je však nutné priložiť kartu na termináli na vašej fakulte a následne k terminálu VM Mlyny, ktorý sa nachádza pri hlavnej vrátnici VB, kontrolnom stanovišti ADA a ADR. Vaša karta je tak aktívna na prechod cez turnikety do cca. 2 min. od priloženia karty na terminál, ale len za účelom stravovania počas prevádzkových hodín stravovacích prevádzok a len v sekcii AD (Átriové Domy). Karta platí len pre vstup do ubytovacej časti AD.

3. Nie ste študent, cudzia osoba, ale stravník

Od 01.10.2014 sa menia pravidlá vstupu tejto skupiny osôb.

Pravidelní stravníci musia požiadať o pridelenie bielej čipovej karty VM Mlyny, ktorú dostanete na Ubytovacom oddelení, alebo prostredníctvom svojho zamestnávateľa (návratná záloha vo výške 5.00€)

Prihlásiť sa ako návšteva ubytovanej osoby (ubytovaná osoba vyzdvihne, alebo sprevádza svoju návštevu) pričom predložíte svoj OP, alebo pas za účelom registrácie vašej osoby. Pri svojom odchode z areálu sa musíte odhlásiť na kontrolnom stanovišti.

4. Nie ste študent, cudzia osoba, navštevník nájomnej prevádzky v ubytovacej časti (agentúra, klub a pod.)

Pre účely registrácie vášho vstupu do ubytovacej časti predložíte svoj OP, alebo pas. Pri svojom odchode z areálu sa musíte odhlásiť na kontrolnom stanovišti. 

5. Ste študent (nie VŠ), cudzia osoba, návštevník nájomnej prevádzky v ubytovacej časti (agentúra, klub a pod.)

Pre účely registrácie vášho vstupu do ubytovacej časti predložíte svoj OP, alebo pas. Pri svojom odchode z areálu sa musíte odhlásiť na kontrolnom stanovišti.  

Vo všetkých uvedených prípadoch je nutné svoj odchod riadne odhlásiť vrátnej službe na kontrolnom stanovišti, alebo prostredníctvom kontrolných zariadení turniketov na čítačke kariet (platí len pre osoby s pridelenými kartami) a to v čase bežných otváracích (prevádzkových) hodín jednotlivých prevádzok.  

Upozornenie pre všetkých stravníkov - neubytované osoby:

Neubytované osoby – stravníci prevádzok v ubytovacej časti AD musia opustiť areál v rámci povolených časových limitov, t.j. prevádzkové hodiny jedální:

Pondelok – Piatok do 20:30hod.

Sobota a Nedeľa do 19:30hod.

Evidenčný systém monitoruje prekročenie časového limitu a automaticky zablokuje vašu kartu. Opakované porušenia môžu mať za následok definitívne blokovanie vašej karty a zákaz vstupu do ubytovacej časti.