Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Plán rozvoja: Moderné a ikonické vysokoškolské mesto

Najväčší internátny komplex na Slovensku, Mlyny UK, poskytuje ubytovanie viac než šesť a pol tisíc študentom ročne. Našim ubytovaným – prevažne študentom Univerzity Komenského, chceme poskytovať kvalitné služby, možnosti kultúrneho, spoločenského a športového vyžitia, či priestor pre komunitný život. Chceme byť moderným vysokoškolským mestom s možnosťami kvalitného a cenovo prijateľného ubytovania.

 

Oblasti rozvoja:

 • kvalita ubytovacích zariadení,
 • kvalita prostredia – exteriérov,
 • kvalita študijných a oddychových priestorov,
 • priestory pre športové a kultúrne vyžitie,
 • iné.

Finančné zdroje:

 • z vlastných zdrojov Mlyny UK (ďalej len „vlastné zdroje“)
 • z dotácií z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „dotácia“)
 • iné zdroje

Projekt

Stav

Termín realizácie

Cena s DPH

Finančné zdroje

   Manželské internáty

revitalizácia okenných a dverných fasádnych konštrukcií

dokončené 2020

 

238 520,34 eur

dotácia

rekonštrukcia vstupnej chodby

dokončené 2020

 

57 000 eur

vlastné zdroje 
rekonštrukcia a modernizácia 8 ks výťahov

dokončené 2021

 

487 978, 48 eur

dotácia/vlastné zdroje

revitalizácia okien a dverí fasádnych konštrukcií a svetlíkov telocvične (PdF)Prebieha VO na dodávateľa 2022- 2023 218 000 eur dotácia/vlastné zdroje

    Átriové domky

modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier, bloky C, E, M 

dokončené 2020

 

606 130,48 eur

dotácia/vlastné zdroje

rekonštrukcia striech na dvoch blokoch (E a V)

dokončené 2020

 

201 687,37 eur

dotácia/vlastné zdroje

rekonštrukcia vzduchotechnických a klimatizačných zariadení v jedálni Venza

dokončené 2020

 

112 715,93 eur

dotácia

opravy a nátery zábradlí

dokončené 2020

 

21 000 eur

vlastné zdroje

sanácia časti zábradlia s betónovými panelmi

dokončené

2020-2022

 

141 488 eur

vlastné zdroje

Rekonštrukcia podláh chodieb na blokoch F,G,J

dokončené 2022

2022

70 125,6 eur

dotácia MŠ

rekonštrukcia spoločných sociálnych jadier blokov B,H,K

dokončené 2022

2022

391 609,17 eur

dotácia MŠ

výmena podláh a obnova maľovky vo vybraných blokoch E a C

 dokončené 2022

2021-2022

224 052 eur

dotácia

výmena nábytkov vo vybraných blokoch (predbežne C, E,M)

Prebieha VO na dodávateľa

2021-2023

486 486 eur

dotácia MŠ

 

výmena podláh a obnova maľovky na bloku M

Prebieha realizácia diela

2022 154 550,96 eur dotácia MŠ
oprava oporných múrikov I.dokončené 2021 2021 19 973,89 vlastné zdroje
oprava oporných múrikov II.dokončené 20222021-202227 464 eurvlastné zdroje

MLYNY UK – VÝŠKOVÝ BLOK „B“

projekčné a inžinierske služby k dielu: modernizácia a obnova výškových budov

dokončené 2021

2020-2021

346 155,58 eur

dotácia/vlastné zdroje

oprava balkónových zábradlí

dokončené 2022

2021-2022

159 848,54 eur

dotácia MŠ

kompletná rekonštrukcia budovyČakáme na pridelenie finančných zdrojov 2023-2026 29 223 229,40 eur dotácia z POO

Mlyny UK – VÝŠKOVÝ BLOK „A“

výmena balkónových zábradlí

dokončené 2022

2021-2022

182 610,19 eur

dotácia MŠ

Projektová dokumentácia na komplexnú rekonštrukciu – I. etapa: zvislé rozvody, sociálne jadrá, MaR, prístupová lávka

Realizácia PD

2022

42 960 eur

dotácia MŠ

Kompletná rekonštrukcia budovy - I. etapa: výmena rozvodov a rek. sociálnych jadier

Prebieha VO na dodávateľa

 2022- 2023

2 324 182,31 eur

Dotácia MŠ + vlastné zdroje

Projektová dokumentácia na komplexnú rekonštrukciu - II. etapa: zateplenie strechy a fasády, výmena okien a balkónových dveríPrebieha VO na dodávateľa 2022 60 000 eur dotácia MŠ

Iné

Projektová dokumentácia pre zriadenie zdravotného strediska a centra služieb v bloku VB - D

Realizácia PD

 2021-2022

 

80 040 eur

vlastné zdroje

Rekonštrukcia strechy VB - F (výmenníková st.)Prebieha realizácia diela 2022 25 440 eur dotácia MŠ + vlastné zdroje
rekonštrukcia a modernizácia 23 študovní

dokončené 2020

 

92 000 eur 

vlastné zdroje

Rekonštrukcia vnútro areálovej komunikácie a obnova dopravného značenia – I. etapa

dokončené 2022

  2021- 2022

189 300 eur

vlastné  zdroje

vybudovanie beachvolley ihriska

dokončené 2020

 

22 771,80 eur

vlastné zdroje 

variabilné sedenie VB blok C

dokončené 2020 

16 381,80 eur

vlastné zdroje

rekonštrukcia a zmena funkcie komunitného a coworkingového priestoru Štúrovňa

dokončené 2020

 

45 000 eur

vlastné zdroje

komplexné pokrytie wifi sieťou

príprava podkladov do súťaže

2021-2023

390 000 eur

dotácia
modernizácia telocvične na Univerziádu 2022, VB blok Edokončené 2021 2021 150 000 eur dotácia
oplotenie športoviska

dokončené 2021

2021

42 363,34 eur

vlastné zdroje

oplotenie objektu UNIMO + inštalácia 3-och vstupných bránPrebieha realizácia diela 2022 63 655,64 eur

vlastné zdroje

DRUŽBA UK

Rekonštrukcia kotolne budovy D1

dokončené 20222022756 048,77 eur

Dotácia MŠ + vlastné zdroje

Výmena nábytku študentských izieb vo vybraných izbách v budove D2príprava podkladov do súťaže2022-2023860 000 eurDotácia MŠ

Aktualizované k: 23.09.2022

Ďalšie úpravy v exteriéri 

 • cyklostojiská pred hlavným vestibulom (dokončené 2020)
 • rozširovanie cyklostojísk – Manželské internáty a Átriové domky (2021)
 • osadenie smerových tabúľ (dokončené 2021) 
 • postupná revitalizácia zelene v celom areáli (zahájenie jeseň 2020, plánované ukončenie 2023)
 • čiastočná zámena pozemkov s STU a následná výstavba multifunkčného ihriska na mieste nefunkčného tenisového kurtu (2021-2022).
 • zahájila sa obnova športovo-oddychovej zóny za VBB, prebieha vybudovanie ihriska pre plážový volejbal (zrealizovali sa terénne úpravy). V lete 2021 sa plánuje oplotenie areálu