Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Plán rozvoja: Moderné a ikonické vysokoškolské mesto

Najväčší internátny komplex na Slovensku, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny, poskytuje ubytovanie viac než šesť a pol tisíc študentom ročne. Našim ubytovaným – prevažne študentom Univerzity Komenského, chceme poskytovať kvalitné služby, možnosti kultúrneho, spoločenského a športového vyžitia, či priestor pre komunitný život. Chceme byť moderným vysokoškolským mestom s možnosťami kvalitného a cenovo prijateľného ubytovania.

 

Oblasti rozvoja:

 • kvalita ubytovacích zariadení,
 • kvalita prostredia – exteriérov,
 • kvalita študijných a oddychových priestorov,
 • priestory pre športové a kultúrne vyžitie,
 • iné.

Finančné zdroje:

 • z vlastných zdrojov VM Ľ. Štúra – Mlyny UK (ďalej len „vlastné zdroje“)
 • z dotácií z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „dotácia“)
 • iné zdroje

Projekt

Stav

Termín realizácie

Cena s DPH

Finančné zdroje

Manželské internáty

revitalizácia okenných a dverných fasádnych konštrukcií

dokončené 2020

 

238 520,34 eur

dotácia

rekonštrukcia vstupnej chodby

dokončené 2020

 

57 000 eur

vlastné zdroje

rekonštrukcia výmenníkovej stanice

dokončené 2019

 

447 075,29 eur

dotácia

rekonštrukcia a modernizácia 8 ks výťahov

prebieha

2021-2022

víťazná cena je 479 998, 80 eur

dotácia/vlastné zdroje

Átriové domky

modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier, bloky C, E, M 

dokončené 2020

 

606 130,48 eur

dotácia/vlastné zdroje

rekonštrukcia striech na dvoch blokoch (E a V)

dokončené 2019

 

201 687,37 eur

dotácia/vlastné zdroje

rekonštrukcia vzduchotechnických a klimatizačných zariadení v jedálni Venza

dokončené 2019

 

112 715,93 eur

dotácia

opravy a nátery zábradlí

dokončené 2020

 

21 000 eur

vlastné zdroje

sanácia časti zábradlia s betónovými panelmi

dokončené 2020

 

40 128 eur

vlastné zdroje

sanácia zábradlia na bloku R

prebieha

2021

45 239,40 eur

vlastné zdroje

rekonštrukcia spoločných sociálnych jadier blokov S,P,N a B,H,K

vypracovávanie projektovej dokumentácie

bloky B,H,K v roku 2021

a bloky S,P,N v roku 2022

1 100 000 eur

dotácia

výmena nábytkov vo vybraných blokoch (predbežne C, E,M)

výber dodávateľa na vypracovanie podkladov do súťaže

2021-2022

348 720 eur

dotácia

výmena podláh vo vybraných blokoch

výber dodávateľa na vypracovanie podkladov do súťaže

2021-2022

335 739 eur

dotácia

INTERNÁT Ľ. ŠTÚRA – VÝŠKOVÝ BLOK „B“

projekčné a inžinierske služby k dielu: modernizácia a obnova výškových budov

príprava projektovej dokumentácie

leto 2021

346 155,58 eur

dotácia/vlastné zdroje

oprava balkónových zábradlí

vyhodnocovanie ponúk

2021-2022

240 500 eur

dotácia

INTERNÁT Ľ. ŠTÚRA – VÝŠKOVÝ BLOK „A“

výmena balkónových zábradlí

vyhodnocovanie ponúk

2021-2022

254 500 eur

dotácia

výmeny nábytku

výber dodávateľa na vypracovanie podkladov do súťaže

2021-2022

473 791 eur

dotácia

projektová dokumentácia na  komplexnú rekonštrukciu  

príprava podkladov na VO na vypracovanie projektovej dokumentácie

2022

550 000 eur

dotácia

čiastočná výmena okien a balkónových dverí

príprava podkladov na VO

2022

294 671 eur

dotácia

Iné

výmena výťahov vo výškovom bloku Štúrak A a MI

dokončené 2019

 

122 832 eur

dotácia

rekonštrukcia a modernizácia 23 študovní

dokončené 2020

 

92 000 eur

vlastné zdroje

opravy ciest a rekonštrukcia chodníka v areáli

dokončené 2020

 

12 500 eur

vlastné zdroje

vybudovanie beachvolley ihriska

dokončené 2020

 

22 771,80 eur

vlastné zdroje

variabilné sedenie VB blok C

dokončené 2020

 

16 381,80 eur

vlastné zdroje

rekonštrukcia a zmena funkcie komunitného a coworkingového priestoru Štúrovňa

dokončené 2020

 

45 000 eur

vlastné zdroje

komplexné pokrytie wifi sieťou

príprava podkladov do súťaže

2021

390 000 eur

dotácia

modernizácia telocvične na Univerziádu 2022, VB blok E

príprava podkladov na VO

2021

150 000 eur

dotácia

Aktualizované k: 25. 2. 2021

Ďalšie úpravy v exteriéri 

 • cyklostojiská pred hlavným vestibulom (dokončené 2020)
 • rozširovanie cyklostojísk – Manželské internáty a Átriové domky (2021)
 • osadenie smerových tabúľ (2021) 
 • postupná revitalizácia zelene v celom areáli (zahájenie jeseň 2020, plánované ukončenie 2023)
 • čiastočná zámena pozemkov s STU a následná výstavba multifunkčného ihriska na mieste nefunkčného tenisového kurtu (2021-2022).
 • Zahájila sa obnova športovo-oddychovej zóny za VBB, prebieha vybudovanie ihriska pre plážový volejbal (zrealizovali sa terénne úpravy). V roku 2021 sa plánuje oplotenie areálu. V tomto roku sa taktiež pripravuje rekonštrukcia telocvične pri klube UNIQUE.