Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

DISCGOLFOVÉ IHRISKO

Ihrisko Mlyny bolo postavené na jeseň 2019. Je umiestnené medzi výškovou budovou Štúraku a internátom Mladosť, pri workoutovom ihrisku. Ihrisko je vhodné pre začiatočníkov, keďže má prevažne krátke, technické jamky s prevýšením na 3 koše. Spolu ho tvorí 9 jamiek.

 

Čo je discgolf?

Už z názvu je cítiť podobnosť s jamkovým golfom. Úlohou je prejsť vytýčenú trasu a na čo najmenší počet hodov trafiť disk do koša. Disk sa hádže z určeného stanoviska na cieľ (špeciálny oceľový kôš). Priemerná vzdialenosť jamky býva v rozmedzí 50 až 150 metrov. Ihrisko býva navrhnuté tak, aby sa hráč musel vyrovnať s prírodnými prekážkami, ako napr. stromy, kríky a ukázali svoje schopnosti hádzať rôznou technikou - dlhé, krátke, pravotočivé alebo ľavotočivé hody. 

 

 

Pravidlá hry

1. Hráč hádže z určeného miesta - prvého stanovišťa disk smerom na kôš. Hráč dáva pozor, aby nehádzal disk pokiaľ sa v dráhe hodu alebo blízkom okolí nachádza osoba, alebo zviera, ktorému by mohol ublížiť.

2. Po 1. hode hráč hádže z miesta, kde sa disk zastavil a pokračuje pokiaľ netrafí cieľ. Pri odhode sa musí dotýkať aspoň jednou časťou tela miesta do 30 cm za prednou hranou disku smerom k cieľu. Po odhode môže prešliapnuť iba ak cieľ nie je bližšie než 10 metrov od koša. Ak je hráč bližšie ako 10 m od koša nesmie žiadnou časťou tela presiahnuť (dotykom so zemou) miesto odkiaľ hádže a to ani počas ani hneď po odhode disku. V opačnom prípade ho môže protihráč napomenúť a následne pripočítať hráčovi trestný hod za prešľap.

3. Pokiaľ disk ostal na strome, hádže hráč z miesta pod diskom, nepripočítava si trestný hod. Vždy hádže hráč ktorý je najďalej od cieľa, bez ohľadu na to, koľký hod práve absolvuje. Všetci ostatní stoja najmenej tri metre za ním.

4. A je tam! Posledným krokom pre úspešné zvládnutie "jamky" je dostať disk do koša. Letiaci disk zachytávajú reťaze a ten padá do spodnej časti koša. Pre Vás to znamená úspešné ukončenie jednej "jamky" a môžete smelo pokračovať k ďalšej.

 

Ak vám postup hry stále nie je úplne jasný, prečítajte si podrobnejšie PRAVIDLÁ HRY.

Aké sú podmienky výpožičky a na ktorých miestach sa nachádzajú disky, nájdete vo VÝPOŽIČNOM PORIADKU.

Mapa discgolfového ihriska