Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

WORKOUT

Mlyny UK v spolupráci so svojimi partnermi v roku 2017 zrealizoval projekt pod názvom Workout Space Mlyny, ktorý sa nachádza v blízkosti tenisového kurtu medzi objektom VB Šturák a internátom Mladosť. 

Priestor na cvičenie je voľne prístupný pre všetkých študentov, ktorí majú radi cvičenie s vlastnou váhou a na čerstvom vzduchu. 

Nájdete tu aj informačnú tabuľu s prevádzkovým poriadkom a cvičebným plánom podľa náročnosti.