Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Lekári

Zoznam dorastových lekárov, ktorí majú v starostlivosti študentov VŠ

Meno lekára Adresa ambulancie Telef. kontakt
MUDr. Strapcová Eva, CSc. Next s.r.o., Poliklinika Vajnorská 40,832 63 Bratislava 44 258 006 kl.249
MUDr. Sollárová Katarína (všeob. lekár pre dospelých) Next s.r.o., Poliklinika Vajnorská 40,832 63 Bratislava 44 258 006 kl.249
MUDr. Mikulíková Viera ŠD Doborovičova 14, Bratislava 52 92 17 21
MUDr. Prokopová Eva ŠD Družba, Botanická 25, Bratislava 65 41 20 40
MUDr. Pisarčík František ŠD Družba, Botanická 25, Bratislava 65 41 20 33
MUDr. Konečná Eva ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 44 44 26 17
MUDr. Borošová Adriana Poliklinika Mýtna 5, Bratislava 57 78 63 69
MUDr. Petrovajová Danica ŠD Staré Grunty 38, Bratislava 65 42 15 52
MUDr. Marcinčáková Mária ŠD Staré Grunty 53, Bratislava 65 42 12 86
MUDr. Randíková Marta Bohúňova 32, Bratislava 54 77 34 33
MUDr. Sýkorová Silvia ŠD Staré Grunty 53, Bratislava 65 41 28 41
MUDr. Verbichová Mária ŠD Bernolákova 1, Bratislava 52 49 94 65

ZOZNAM gynekológov, ktorí majú v starostlivosti študentov VŠ

Meno lekára Adresa ambulancie Telef. kontakt
MUDr. Horváthová Soňa Next s.r.o., Poliklinika Vajnorská 40,832 63 Bratislava 44 258 006 kl.214
MUDr. Kolláriková Emília Poliklinika Šustekova 5, Bratislava 44 45 08 21
MUDr. Lauda Ľubor Poliklinika Tehelná, Bratislava 44 37 10 16
MUDr. Stanko Peter SŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava 44 88 37 49
     
     
     
     

Zubná ambulancia

MuDr. Muráňová Magdaléna
Staré Grunty 36, Bratislava
tel. č.: 0911 525 451

P:  7:30- 14:30

U:  7:30- 16:30

S:  7:30- 14:30

Š:  7:30- 14:30

P:  7:30- 12:00  dentálna hygiena


Pohotovosť:
Drieňova ul. č. 38 (pri OD Budúcnosť)
denne 18:30 - 7:00 hod., v sobotu a nedeľu nepretržite

Očná ambulancia

MuDr. Kramplová Katarína  Wilsonova 6 / ŠD N.Belojanisa / Bratislava 811 07:tel. č.: 52 49 36 87, 0904 405 210

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

 

MuDr. Rybár Miroslav 

P:  7:30- 14:30

U:  7:30- 16:30

MuDr. Petrovajová Danica

S:  7:30- 12:30

Š:  7:30- 12:30

P:  7:30- 12:30